Facebook Instagram Youtube Google+ Hotline

AURUM - Cafe đặc sản Fine Robusta 81+ Vietnam Amazing Cup 2022

320,000₫

Cafe đặc sản Fine Robusta của Hygge Cà phê, đạt trên 81 trên thang điểm 100 của CQI dành cho cà phê Robusta đặc sản, tại Cuộc thi Cà...
Xem thêm

Cafe đặc sản Fine Robusta của Hygge Cà phê, đạt trên 81 trên thang điểm 100 của CQI dành cho cà phê Robusta đặc sản, tại Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2022. 

Fine Robusta certified at Vietnam Amazing Cup 2022

Vùng trồng: Eatan, Krongnang, Dak Lak
Single Origin. 

Body đậm - dày, lưu hương lâu, với dải hương quế  đặc trưng khác biệt, hậu vị ngọt chua thanh thuần khiết tự nhiên. 

Gu uống: thưởng thức, cảm nhận hương - vị đa dạng qua từng lần thưởng thức với nhiều cách pha khác nhau. Sản phẩm nổi bật

top