Facebook Instagram Youtube Google+ Hotline

Chứng nhận cà phê đặc sản Arabica 2022

Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2022 - Vietnam Amazing Cup 2022, HYGGE Cà Phê - Thương hiệu của Công ty cổ phần Hygge Việt đạt Top 4 Cà Phê đặc sản Arabica với 83,54 điểm và Chứng nhận cà phê đặc sản Robusta với 81.10 điểm.


Liên hệ

top